Jumat, 02 Desember 2011

Hanyar Tajanguki

Umaaa! dasar lawas banar pang saurang kada manjanguki blog saurang ngini, ih sakalinya masih haja kawa tabuka wan ada jua nang bakunyung kawadah surang, artinya ni tih…kawa haja bakukuciak di wadah maya ngini, kada tahu ai nah……tampulu kawa ma udak wan nangapa ngapakah barang ai, asal ada ja tatulis di blog saurang…ujar urang tu kada mati lalu pang kisahnya, hahahahahaha….Tampulu ingat nah! Bawa ai unda ba ilang wan julak nang saikung ngini, iiihhhh…sakalinya sidin ngini banyak banar kisah nang lucu, itihi ja…Surang kada manyangka jua pang, wayah balajar wan sidin bahari tu, cangkal banar sidin mambawai unda sakulah malam hari, ujar sidin “ kita sakulah sa jam ja gen, kada usah balalawas”.“ dimana sakulahnya? Bayar lah?Jar unda manahapi.“ mun hakun ha, umpati aku! Paling lima ribu habis!”. Sidin manambahi.Ayu ai, nang ngaran surang panasaran ne, paksa ai umpat.Iiihh…sakalinya sidin ma udak blog sidin, unda nganga nganga ai di higa, ma itihi apa nang di udaki sidin, kada tahu ai?Dasar nganga banar unda wayah itu, kada tahu napa napa?“ nah! Disini kita sakulah lima ribu haja sa jam! Sidin mamadahi unda.“ ikam pulang nah! Aku sudah tuntung “ sidin manyuruh unda.“ situ ja lak ai, unda kada bias napa napa?“ ayuja, ngarannya ja kita balajar, kada salahnya, jangan takutan salah, inya rusak pun urang jua, kita bayar! Sidin mamadahi unda.Mau kada mau ai unda kutak kutik jua sambil dipadahi jua pang han, maklumlah urang hanyar balajar sakulah malam. Hahahahaha….Dasar rami jua pang bakawalan wan julak nang saikung ngini, sidin mau ja babagi pangalaman nang parnah di gawinya. Artinya supan satumat ha kadapapa jua, daripada kada tahu sama sakali ya lo?Hi ih ayuja dangsanak lah! Unda handak undur diri dulu nah sambil bajajanguk ka manakah pulang ? kalau ai tatamu wan kakawalan nang ta umpat di komunitas kayuhbaimbai.org ngitu, han.Salam barataan.