Minggu, 23 November 2008

kada kasisitan....wayah unda handak tulak maunjun ka arah penggalaman. Pas waktu itu kada singhaja malihat urang manangkap buaya sing ganalan banyak urang malihat, jalan jadi sasak, macet sing panjangan, mana tujuan masih jauh ha pulang. hari samakin siang. imbah itu kada lawas sampai di lokasi paunjunan, sakalinya urang sudah ada sing banyakan, di sana urang mana-mana haja ada, mulai urang marabahan sampai urang martapura ada di sana. takumpul sudah bubuhan paunjunan, rami jadinya baurahan. Pas kawan malihat unda “uy,” jar inya, “kamana haja lawas kada sing cungulan lah situ,” inya managur unda . unda sahuti ai “ situ pang kada parnah bahabar bila handak tulak maunjun, cuba bahabar pasti unda tangi i.

“ ikam pang kadada tarus di datangi, satiap aku karumah situ pasti urang rumah mamada hakan tulak kamana kah tadi ujar umanya nang kaya itu sidin manyahuri. Aku kasanalah bada hulu ayuja ujar inya mayahut ka arah hulu sana ai sadikit pas ada lokasi yg pina bagus uma ramiya iwak papuyu kada kasisitan. Tabawa juwa iwak satangah bakul bulik. Kena dudi hari ku buliki pulang kasana.

Minggu, 16 November 2008

sangu maunjun

Kehidupan yang sempurna dapat di jalani dengan berbagai cara misalnya dengan bekerja mencari nafkah dan selalu bersyukur kepada sang pencipta itu adalah salah satunya banyak cara yang di lakukan manusia selalu berbeda- beda dan beragam cara tingkah laku manusia. Takbisa di tebak apa yang di lakukanya setiap detik dan setiap jam selalu bersikap aneh. Semakin lama semakin dekat dengan ajal bahkan kematian akan selalu siap menjemputnya. Apakah kamu sudah mempersiapkan pertanggujawaban kamu kepadanya. Nah maka dari itu persiapkanlah dari sekarang wahai umat tuhan jangan pernah takut dengan kematian karena itu jalan keabadian untuk kehidupan yang selanjutnya. Maka perbanyak lah amal dan pahala untuk akheratmu.

Wahai paunjunan….