Minggu, 18 Januari 2009
Kada tarasa tahun 2008 ditingalakan. Baganti lawan tahun 2009 nang hanyar datang. Wayah waktu malam nang handak baganti tahun. Dari 2008 menjadi 2009 nang malam samalam. Bamacam- macam pesta yang di ulah urang ada yang bamasakan ada yg menyambut dangan cara berpesta kembang api dan lain-lain. Dan banyak pula kejadiyan seperti kecelakan sepeda motor. Tabrakan mobil. Dan adapula kejadiyan perkelahiyan tantara pengunjung penyambutan malam pergantiyan tahun. Meriyah nya pesta malam itu .dan tak lupa ada suwatu yg aku ingin kan dan aku harap kan di dalam hati.yg akan segera aku ujud kan niyat di dalam hati. Semoga harapan ini bisa terujut. D awal tahun ini.

wayah unda handak tulak maunjun ka arah penggalaman. Pas waktu itu kada singhaja malihat banyak urang , jalan jadi sasak, macet sing panjangan, mana tujuan masih jauh ha pulang. hari samakin siang. imbah itu kada lawas sampai di lokasi paunjunan, sakalinya urang sudah ada sing banyakan, di sana urang mana-mana haja ada, mulai urang marabahan sampai urang martapura ada di sana. takumpul sudah bubuhan paunjunan, rami jadinya baurahan. Pas kawan malihat unda “uy,” jar inya, “kamana haja lawas kada sing cungulan lah situ,” inya managur unda . unda sahuti ai “ situ pang kada parnah bahabar bila handak tulak maunjun, cuba bahabar pasti unda tangi i.

“ ikam pang kadada tarus di datangi, satiap aku karumah situ pasti urang rumah mamada hakan tulak kamana kah tadi ujar umanya nang kaya itu sidin manyahuri. Aku kasanalah bada hulu ayuja ujar inya mayahut ka arah hulu sana ai sadikit pas ada lokasi yg pina bagus uma ramiya iwak papuyu kada kasisitan. Tabawa juwa iwak satangah bakul bulik. Kena dudi hari ku buliki pulang kasana maka asa kada handak bulik ieh...kada kaingatan lagi wayah urang bamaghrib inya masih haja manyisit di pahumaan..

" kada ingat bulik kah oiii, maghrib dah"

" ieh dangi tumat'

"dua sisitan lagi" inya manawar.


imbah itu bulikan ai kami maliwati pagalangan pahumaan. mahantas sakira lakas kaluar ka jalan raya...hanyar kami bulikan ka banjarbaru..