Senin, 29 September 2008

Salamat Ba Hari Raya ja Buhannya Lah


unda asa kada handak kamana-mana nah, asa kulir banar ba juuk kawadah kawal, napang mun harinya pina panas manggantang cam ini. baunjun pina asa kada karuan rasa, haruan pina kada tapi ada, napang mun habis disatrom bubuhannya tangah malam sampai ka baisukan, dimapa kada ngalih bacari iwak haruan gasan mangawani katupat hari raya, paksaai batukar hintalo hayam, itu gin ngalih am jua cariannya, sanunuh ada larang am jua. ayuja nah unda handak maucapakan " salamat ba hari raya banarai, ampun maaf lah buhan baloggir samunyaan, kalo pang buhan baloggir pina asa tasinggung kah atau pina kada nyaman kah wan surang nang pamula nginih. hehehehe

Kamis, 25 September 2008

papadah mun ma unjun!unda kadatahu lagi kayaapa caranya ma udar blog nang ini supaya kalihatan bagus wan banyak di kunjungi urang. biar rami jua.

kayapakah-kayapakah urang manyambati ampun unda,asal banyak ja urang nang katuju bahayau kawadah unda, nyaman juwa kawa dibawai tulak maunjun kapadang, kalo pang tadapat lukah urang, nyaman disasahi urang lawan parang. hanyar tahu rasa, hapuk tu kayapa pang rasa.

mun kawa jangan digawi nang kakaya tu, mustinya ma unjun tu nang wajar wajar haja.

Minggu, 14 September 2008

wayah manulis


Kamarian tadi unda bajuuk karumah si baburinix eiihhh sakalinya inya tabantai di lantai…umaaaaa kada paparakan handak buka lagi napang mun jam dirumahnya masih mamukul tiga lagi. Pantas haja inya pina mangulir bangun wayah unda datang bajanguk.

“Jadikah jar ka punduk lima, buka puasa basama jar situ sumalam?

“ jadi…jar sapa kada”

“ eiiihhh mintu ah, luku ai kada jadi nyaman surang bulik nah!

“ u buy lahai, kalalakasan handak bulik nyawa, nyar datang handak bulik lah, bai ingat wal ai, hari panas banar lagi”

“ayu ai mun damintu, unda ni napa da julak ai, tasarah julak haja”

“ kadanya cam mintu ah….dang dulu unda ma sms bosnya dahulu jadi kada”

Kada lawas imbah julak baburinix ma sms, lalu manyalak ai bunyi hp julak. Diangkatnya ai.

Kadangaran julak bapander….wan bos nang maada akan acara teih..

“ ayu lakasi, buhannya manunggui di higa museum”

Sampai disia pagat tulisan ku ….lampu di halaman muka kunslit harau tulisan unda hilang sapanggal kada ingat lagi tu pang…

Bangsaaaaattttt babanaran! Asa kada biasa unda manamui nang kaya niti…paksa ai unda saadanya haja mamusting nah asal ada ha….mbah daripada hilang kada karuan ya kalo?

Kada kawa ai, handak manulis ba asa asa kada basumangat lagi han, kayapa yu?

Gagara kunslit tadi tu pang, nang ini ai nah…hi ieh…

Ku cabut ai bula lmpu nang kunslit tu, imbah kubuka …..harau ilkunya nang malatui….untung kada bula lampunya wal ai…..hehehe….

Satumat barang nah…asal kada kunslit urangnya ha…hehehe…ya kalo cumie lah....