Rabu, 10 Maret 2010

Ba balas Kisah!Umaaa! Dasar rami babanaran mun nang kaya niti, asa indah bulik napang mun bubuhannya rami banar bakisah iwak wan pahumaan, dalas babalas kisah tu pang. Kami nang mandangarakan ngini napa da, baya umpat mangalangkang haja tatawaan, badarau bila buhannya tuntung bakisah, kada lawas tahurinya pulang kisahnya, mintu haja tatarusan, han barakat lawas kada badapatan! Tampulu jar buhannya, mumpung buhan ikam ni takumpulan, bila lagi mun kada dikisahakan, satahun sakali awam banar kita ni batamuan pulang, yak lo?
Ini ada sadikit kisah nang kawa ku rakam lawan ingatanku, walaupun rakamannya kada pas banar!


Rahat handak batabas di pahumaan! Batamuan lawan iwak Haruan nang sing ganalan kaya batang nyiur maminta tulung lawan aku.
Haruan(H): tulung pang aku ni
KH : apa untungnya aku manulungi ikam?
H : ada haja tu, napa kahandak ikam.
KH : mun kawa manabasiakan pahumaan ku nang tiga puluh burungan ni, ku tulungi ai..
H : ayuja gampang haja, asal aku, ikam pindahakan ka sungai tu!
KH : ayuja, sambil ma angkat iwak Haruan tadi, balalu mambawanya ka sungai
H : tarimakasih….tarimakasih…

Imbah tuntung manulungi si Haruan tadi, manabas ai satumat, imbah itu bulik ai.
Babaya ba isukan handak ma asai manabas! Lingai dah pahumaan kaya nang imbah batabas! Barasih banar, lalu takajut ai aku, imbah ku pariksa bujur bujur…., eih….sakalinya pahumaan ku tadi hibak wan bandan Haruan! Napa da lagi bulik aku kada jadi manabas..barasih sudah pahumaan ku.


Pahumaan nang sudah masak banihnya tarandam wan banyu, hayo…kayapa? Babaya karing Banyu, sabigi bigi banih kadada talihat! Kayapa rasanya hati. Apa am nang di katam lagi? Balalu bulik kada sing padahan ai lagi.
Baluman sampai bulik, batamuan lawan iwak Papuyu, bawa ai bulik..! sakali di balah parutnya, umaaa! Tangah dua Kindai banihnya..

Ada jua nang lain
Rahat papanasan nya ari, Pacul ai baju, sandang ka Bahu! Sambil ba kacak pinggang Ba ucap” Kandangan…!, Barabai…! Mana? Sini!
Marasa urang Kandangan wan Barabai, baparak ai.
Bah! Pacang bakalahian ni, nyata dah!
Sakali urang Kandangan wan Barabai Baparak! Inya ba ucap” Badua lagi, brangkaat!

Sakalinya, Makelar di taksian….wkakakakakkkk…..

salam haja gasan Bubuhan nya lah.