Sabtu, 11 Mei 2013

TA MULAI MA UNJUN !

Lawas jua pang surang kada ma unjun han, babaya kawal mambawai pas tanggal habang sumalam tu, ayu ai jua tulak! Kawal ni mambawai ka gambut pang, pinanya rami urang ba unjun tuju kasana, imbah saruan batsmiah tulakan kami, mandarudut ai han nang ngaran kandaraaan dua tak nang di pakai, nang mambuntil ganal banar awaknya pulang labar am ni, satangah parjalanan basinggah ma isi binsin dua litar wan uli samping han…biar nyaman nih kandaraaan di pakai. Tapi ada nang asa janggal pas kakanak nang misi uli kastrul warnanya kuning mirip wan wadahnya, pinanya sadikit banar misi…ayu ai bayari. Dalam hati asa anu jua pang han jangan jangan kada di isi inya? Sambil tarus bakandaraan…..babaya sampai di parak pabrik koka kula manggalunyur kandaraan mati bakajut, haw…? “Dasar kada di isi kakanak tu tadi pang ulinya? Dalam hatiku. Bagamat ai manyalingar mau hidup masinnya, tagal kada tapian kawa laju. Mbahanu mati mbahanu hidup sampai di parak asrama haji singgah ai manukar uli saluki. Kabalujuran kawal di balakang ni batamuan kawan nang bacungkungan di warung…. “Barajaki am kita” jar kawal ni. napa ada, sabutul saurang kami dapat minuman babutul…lumayan jua han. Tulakan ai kami nih pulang sambil balarut, ujar kawal di balakng ni, “sampai jua kah kita lah? ujarku “sampai haja kita ni”, “kawal kita nang handak umpat ni dimana mahadangi? di Ulin pang subarang urang bajual umpan parak pasar Ulin. Manggalunyur haja kandaraan nih, “dasar ulinya jua ai kada ta isi tadi tu lah?, “iya ai…” Sampai diwarung urang nang bajual umpan. Manukar ai kawat unjun nang sudah banilun, bakul wan umpan ulat bumbung anam bumbung. Sambil mahadangi kawal nang cagaran tulak ba imbai jua..sampat haja pang kawal ni manukar tantaran fibar sabuting, asalnya ti handak manukar paring haja han, tagal asa ngalih pang mambawanya. Kada lawas datang kawal ni badua am jua, sikungnya bibinian, pacarnya pang pinanya? Tulakan ai kami nib a iring iringan.. di simpang tiga liang anggang kami ka arah bati bati manuju pasar papan handak mahantas biar taparak sadikit han… malalui pasar papan kiri kanan bilang banyak urang bajualan kayu ulin haja han…tarus laju haja ni…kada tahuai licak kah nang babanyukah ranjah tarus, pas kana sialnya…haraw tacaburi lubak nang dalam balalu kada hidup lagi am kandaraan…napang mun businya tarandam? Paksaai mahadang karing satumat han, aku ni sambil manyalingar haja jua klo pang mau, tagal asa kipa jua batis…bamandak satumat sambil maminum banyu butul nang di bari kawalnya kawal tadi. Kawal nang umpat ma iringi tadi umpat jua manyalingarakan ….kabalujuran mau hidup…tulakan ai lagi. Disimpangan parak SMP 2 Gambut aku babelok ka kiri..kawal kawal nang di balakang mangarasi tarus haja kita malewati pahumaan ja….ayu ai… sampai ka jalan nang ba aspal..belok kiri tarus ba ampah ka kurau….kada lawas kawal nang di balakang basinggah manukar binsin jua…mahadang ai satumat di bawah pohon banaung satumat….mbahitu tulakan pulang sampai di handil babirik kah kada tapian tahu jua kandaraan ba ulah pulang han manggah inya. “Kira kira ni uli masin saku ai?, “napang bunyinya pina manggaracak…” ku coba ai batakun wan urang kampung disitu klo pang ada bisian Tang? kawa jua mamutar tutup uli masin han…”kadada” jar urang….kasubalah ai pulang batakun….untung banar ada.. babaya di buka ada haja uli masinnya….nah mun kayaitu baik ku tambahi uli sampingnya ja gin ranai. Bubuhanya pina asing asing jua ma ulur tantaran… di paparak situ… tapi asa kada tapi rami pinanya karana kada sasuai wan kahandak… “kayapa kawakah kita” “kawa ai bagamat” Tulakan ai….tarus malalui jambatan Kurau, pasar kurau…sampai di lokasi…hanyar asing asingnya ma ulur..tagal kaliatannya pina kada tapian manyisit. Kawal nang badua ni pina ada haus jua sudah..mana ari pina mahirang awannya…wan di subalah sana hujan labat pinanya arah kasini pang. “sadang ita pindahan” keina hujan Labar am? Ayo” pindahan pulang kami…ba arah bulik ka asal….singgahan dulu pang manukar banyu kinum. Tarus ai sambil balilihat kalo pina ada lokasi nang pina patut di unjuni….? “Tu disitu nah bagus! jar kawal di balakang ni, ayu ai basinggah..babaya buhannya ma ulur di banyu tarang haraw mambarubui hujan ! kuyup ai kami nih ba aampat…”kadapapa hujan nya satumat haja pang, angin pinanya daras…” dasar kada lawas pang han…ada klo unda sapuluh ikung manyisit dah….kawal pulang bahiyau “ disini rami nah! Balalu ba pindah ai kami jua sambil ma arak kandaraan mamaraki buhannya…. Asa tapatut jua pang pakoleh disitu. Hinggan kamarian kami bulikan kandaraan kada mucil lagi tapi di jalan urang bamaghrib sudah….surang asik ja bakandaraan…kada lawas basinggah aku satumat…. “napa “ jer buhannya. “asa padih mataku”. “Batimpungas ai dulu nah! Asa nyaman jua han…sampai di jalan Subarjo aku handak belok ke kanan. Tapi jer buhannya tarus haja lewat Gambut. Ayu ai han….sampai di pasar Gambut ba arah kekiri… singgahan di warung…makanan nasi goreng ai. Imbah itu bulikan… tapi si jalan asa ada nang kada nyaman nih kandaraan di pakai…”bahhhh ….kada salah lagi pang…ban muka kimpis! satatayuhnya ai sambil balilihat klo pang ada tambal ban nang masih buka…tatap balum batamuan..sampai ka parak asrama tantara di Ulin hanyar ada tukang tambal nang masih buka…itu gin parak tutup jua am….untungnya hakun haja manambalakan. Akhirnya sampai jua di rumah. Sekilas perjalanan ma unjun . Tamulai Ma Unjun ! Labar Am?

Jumat, 02 Desember 2011

Hanyar Tajanguki

Umaaa! dasar lawas banar pang saurang kada manjanguki blog saurang ngini, ih sakalinya masih haja kawa tabuka wan ada jua nang bakunyung kawadah surang, artinya ni tih…kawa haja bakukuciak di wadah maya ngini, kada tahu ai nah……tampulu kawa ma udak wan nangapa ngapakah barang ai, asal ada ja tatulis di blog saurang…ujar urang tu kada mati lalu pang kisahnya, hahahahahaha….Tampulu ingat nah! Bawa ai unda ba ilang wan julak nang saikung ngini, iiihhhh…sakalinya sidin ngini banyak banar kisah nang lucu, itihi ja…Surang kada manyangka jua pang, wayah balajar wan sidin bahari tu, cangkal banar sidin mambawai unda sakulah malam hari, ujar sidin “ kita sakulah sa jam ja gen, kada usah balalawas”.“ dimana sakulahnya? Bayar lah?Jar unda manahapi.“ mun hakun ha, umpati aku! Paling lima ribu habis!”. Sidin manambahi.Ayu ai, nang ngaran surang panasaran ne, paksa ai umpat.Iiihh…sakalinya sidin ma udak blog sidin, unda nganga nganga ai di higa, ma itihi apa nang di udaki sidin, kada tahu ai?Dasar nganga banar unda wayah itu, kada tahu napa napa?“ nah! Disini kita sakulah lima ribu haja sa jam! Sidin mamadahi unda.“ ikam pulang nah! Aku sudah tuntung “ sidin manyuruh unda.“ situ ja lak ai, unda kada bias napa napa?“ ayuja, ngarannya ja kita balajar, kada salahnya, jangan takutan salah, inya rusak pun urang jua, kita bayar! Sidin mamadahi unda.Mau kada mau ai unda kutak kutik jua sambil dipadahi jua pang han, maklumlah urang hanyar balajar sakulah malam. Hahahahaha….Dasar rami jua pang bakawalan wan julak nang saikung ngini, sidin mau ja babagi pangalaman nang parnah di gawinya. Artinya supan satumat ha kadapapa jua, daripada kada tahu sama sakali ya lo?Hi ih ayuja dangsanak lah! Unda handak undur diri dulu nah sambil bajajanguk ka manakah pulang ? kalau ai tatamu wan kakawalan nang ta umpat di komunitas kayuhbaimbai.org ngitu, han.Salam barataan.

Minggu, 25 Juli 2010

Utuh Laduk wan Aluh Piai

Utuh laduk nangini pina bingung malihat si Aluh Piai tatangga subalah.
“banyaknya pang sudah urang bapara wan si Aluh Piai, tapi pina kadada nang jadinya”.dalam hati Utuh Laduk ni.
“apa garang sababnya ni, coba pang kutakuni, sapa tahu jua aku dapat papadahnya”.kabalujuran si Aluh nang ini lagi duduk di palatar wan umanya.
“ luh. Ui Luh! Napang habar?
“ baik ai ka ai, sambil baparak si Utuh Laduk.
“ aku bingung banarai wan ikam ni”
“hau….bingung kanapang tadih!
“ ya! Am, tiap ada nang bapara wan di ikam, musti kadada nang bajadiannya?
“ u…nintu ah”
“ nangapa garang pasal?
“ anu ka ai, mama tu pang mambarii sarat ka ngangalihan”
“ napa tih saratnya, bulih lah aku tahu”
“ bulih ai, sapa manangat”
“anu Tuh ai, saratnya kada ngalih kada, Cuma banyak nang kada sanggup, jar mamanya Aluh Piai manyahuti.
“cuba pang ulun mandangar, kalu pang ulun ini sanggup”.
“ jeh…ikam ni tuh lah, inda musti haja pang”
“ ai ai kada salahnya pang ya kalo, luh?
“ inggih ma ai, bujur jar kaka Utuh tu”
“ mun ikam sanggup ha Tuh ai”
“ mandangar barang”
“ saratnya tu Tuh ai sabuting haja”
“ napa? Utuh ni manggasak.
“ anak ku ni, bila sudah kawin kaina, jangan di apa apai”
“ mintu haja lah”
“ Iih! Mintu haja!
“ pantas….tas, jar Utuh Laduk pina mangarti.
“ sanggupi haja ka Utuh ai, jar Aluh Piai manggasak. Tamadakannya si aluh ni handak jua wan utuh laduk ni.
Handap kisah Utuh Laduk ni takawin jua wan si Aluh Piai.
Malam partama si Utuh ni kada wani manggatuk si Aluh piai sahama hama, jangan kan manggatuk guring sakalambu haja kada. Dimapa akal supaya kawa. Cinik jua ai Utuh laduk mamikirakan. Napang babaya manggatuk sadikit haja ka awak Aluh, inya bakuriak sing nyaringan.
“ mamaaaa……., ulun di anunya”.
Datang nang kuitan mamaraki, kada jadi Utuh Laduk handak manggamit. Damintu tarus tu hari hari, jadi Utuh Laduk ni tiap baisukan maungut di palatar, sambil bapikir kayapa caranya nih?
Rahatan duduk dipalatar, kada singhaja jua Utuh ni malihat hayam laki manyasahi hayam bini, di itihinya bujur bujur sampai tuntung.
“ oh…kaya itu sakalinya”. Utuh laduk bapikir.
Malam harinya Utuh Laduk langsung praktik. Babaya malihat Aluh Piai…langsung sasahinya. Nyata ai si Aluh ni bingung balalu bukah ai jua kadalam kamar, nang ngaran takutan. Utuh ni haga tarus sampai dapat tu pang. Imbah dapatnya Utuh Laduk di ranjang, dibalik halar tangannya Aluh, tingharapakannya, igutnya di kapala. Aluh tabingung bingung kukuciak, mamaaaaa…..ulun di anunya! Mamaaaa….ulun di anunya!
Mandangar nang anak kukuciak, badadas mandatangi ai kakamar si Aluh.
“ utuhhhhh…….!
Utuh langsung malapas aluh.
“ ingat janji mama wan ikan samalam kayapa?
“ inggih ma ai, ulun ingat ai”
Lamas Utuh ni imbahnya. Kada kawa ba apa-apa salain bajauh.
Malam itu utuh kada dapat sahimpil-himpil pinanya.
“Rupanya aku tadi salah” jar Utuh.
Baisukan maungut pulang dipalatar manjanaki hayam-hayam kaya samalam.
Nang ini lain hayam nang dijanakinya tapi kucing laki bini.
“ oh kaya itu kah” jar Utuh ma itihi sampai tuntung.
“dasar lawas banar pinanya, mun kaya itu, tapi kada salahnya ku cubai pulang!
Malam harinya utuh laduk mamaraki Aluh Piai, kada kaya samalam pang, langsung sasah.
Main mata haja, kijip kijipan badua. Babaya Utuh handak manjapai ka tangan Aluh.
“ bila pian piyan ma Anu ulun malam ini, ulun bakuciak pulang! Kada tahu ai.
Kada jadi Utuh handak manjapai atawa manggamit. Tapi rahatan Aluh pina lingah sadikit. Langsung haja Utuh ni baluncat ka balakang Aluh, rungkupnya Utuh, igut Utuh di kapala pulang, kukuciak pulang Aluh, tapi, kada tapi kadangaran karna tatutup bantal. Kaina lapas nya Utuh. Dua tiga kali nang kaya itu.
Nang ka ampat kali.
“ utuuuuhhhhhhh….., ingat saratku! Nang kuitan datang manjanguk.
Pancat pulang Utuh malam ini.
Baisukan Utuh Laduk ni kada duduk di palatar lagi. Inya bakunjang ka kabun. Kabalujuran malihat sarang Kararangga. Tapikir ulih Utuh.
“ baik di ambil haja, kawa jua gasan ma unjun”.
Bulik ai Utuh ma ambil bakul wan jujurak panjang gasan ma unduh sarang Kararangga.
Imbah ba ulihi dua buah sarang dalam bakul. Timbul kada jadi handak ma unjun. Sarang kararangga dalam bakul tadi dibawanya bulik.
Malam harinya Utuh bagadang! Mahadang kuitan guring dahulu supaya bila aku ma anu si Aluh nyaman.jar Utuh.
Kada sa apa tangah malam hari, dilihatnya nang badua baranak ni guring banar sudah, si Aluh di kalambu subalah wan nang mama di kalambu kamar subalahnya.
Bagamat ai Utuh mamaraki kalambu umanya sambil mambawa bakul nang baisi sarang kararangga nang masih barikit wan jujuraknya. Buatnya dalam kalambu kuitan si Aluh, bukanya tutup bakul. Jujuraknya di parak akan ka kalambu Aluh jaratnya kabatis. Biar kawa manggunjah bakulnya. Siap dah.. di rungkupnya Utuh Laduk si Aluh, balalu kukuciak ai.
“ mamaaa….., ulun di anunya, tulung maaaa! Ulun di anunya”.
Kada sa apa nang mama manyahuti
“ aku gin di anunya jua, nak ai! Mama kada kawa manulungi!
Malam itu Utuh Laduk bahasil manggawi kaduanya sakaligus, nang mama kalang kabut bakiruh mambuangi kararangga, sadang si Aluh takusasai malawan Utuh Laduk.
Napa ada…habis ai kisah.

Oleh: Badaruddin, Anjir 1993

Rabu, 10 Maret 2010

Ba balas Kisah!Umaaa! Dasar rami babanaran mun nang kaya niti, asa indah bulik napang mun bubuhannya rami banar bakisah iwak wan pahumaan, dalas babalas kisah tu pang. Kami nang mandangarakan ngini napa da, baya umpat mangalangkang haja tatawaan, badarau bila buhannya tuntung bakisah, kada lawas tahurinya pulang kisahnya, mintu haja tatarusan, han barakat lawas kada badapatan! Tampulu jar buhannya, mumpung buhan ikam ni takumpulan, bila lagi mun kada dikisahakan, satahun sakali awam banar kita ni batamuan pulang, yak lo?
Ini ada sadikit kisah nang kawa ku rakam lawan ingatanku, walaupun rakamannya kada pas banar!


Rahat handak batabas di pahumaan! Batamuan lawan iwak Haruan nang sing ganalan kaya batang nyiur maminta tulung lawan aku.
Haruan(H): tulung pang aku ni
KH : apa untungnya aku manulungi ikam?
H : ada haja tu, napa kahandak ikam.
KH : mun kawa manabasiakan pahumaan ku nang tiga puluh burungan ni, ku tulungi ai..
H : ayuja gampang haja, asal aku, ikam pindahakan ka sungai tu!
KH : ayuja, sambil ma angkat iwak Haruan tadi, balalu mambawanya ka sungai
H : tarimakasih….tarimakasih…

Imbah tuntung manulungi si Haruan tadi, manabas ai satumat, imbah itu bulik ai.
Babaya ba isukan handak ma asai manabas! Lingai dah pahumaan kaya nang imbah batabas! Barasih banar, lalu takajut ai aku, imbah ku pariksa bujur bujur…., eih….sakalinya pahumaan ku tadi hibak wan bandan Haruan! Napa da lagi bulik aku kada jadi manabas..barasih sudah pahumaan ku.


Pahumaan nang sudah masak banihnya tarandam wan banyu, hayo…kayapa? Babaya karing Banyu, sabigi bigi banih kadada talihat! Kayapa rasanya hati. Apa am nang di katam lagi? Balalu bulik kada sing padahan ai lagi.
Baluman sampai bulik, batamuan lawan iwak Papuyu, bawa ai bulik..! sakali di balah parutnya, umaaa! Tangah dua Kindai banihnya..

Ada jua nang lain
Rahat papanasan nya ari, Pacul ai baju, sandang ka Bahu! Sambil ba kacak pinggang Ba ucap” Kandangan…!, Barabai…! Mana? Sini!
Marasa urang Kandangan wan Barabai, baparak ai.
Bah! Pacang bakalahian ni, nyata dah!
Sakali urang Kandangan wan Barabai Baparak! Inya ba ucap” Badua lagi, brangkaat!

Sakalinya, Makelar di taksian….wkakakakakkkk…..

salam haja gasan Bubuhan nya lah.

Selasa, 02 Februari 2010

Umpat Maunjun !


Kada pang mun bapiragah harat ma unjun..ti, tagal mun dasar rajaki sapa jua manyangka, ya kalo? Wan kita sudah jua ba ikhtiar supaya pakuleh banyak pakai umpan ini dan itu lah, asal mamatuk, mintu ah…
Samalam tu kada ba astilah pang saurang tulak ma unjun…tagal nang ngaran kawal ma ambili ka rumah dimapa yu, mau kada mau harus tulak, hehehe…kasian kawan datang jauh jauh ma ambili surang supaya surang ni umpat ma unjun lawan bubuhannya.
Jar bubuhannya mun kadada surang kada ramie, nah napa hubungannya?
Eih sakalinya, surang ni nang jadi pamandu tuju ka lokasi, dimana kira kira nang patut di unjuni..beh…., kukira tadi nangapakah? Pina sa a ambili wan saurang.
Ayuai! Barangkat kita, dalas kada mandi baisukan tatap tulak ma unjun.
Panjang jua pang perjalanan manuju ka lokasi, mulai banjarbaru singgah di Ulin manukar umpan wan kawat kawatnya tu, imbahitu manukar bensin wan olie olienya, hanyar tulakan pulang ka arah lokasi, babaya parak wan lokasi singgah pulang di warung sakadar maisi parut, gasan sangu, hehehe …mun kada basangu maka am pacangan tabantai banarai di tangah padang, wkakakakkk….
Barangkat pulang nah ka lokasi, sapanjang jalan banyak jua orang lain nang ma unjun jua, kamana kamanakah buhannya tu? Kada tahu jua saurang, nang panting kami manuju lokasi saurang jua.
Sampai di desa Handil Ujung, kami ba belok kea rah jalan setapak yang licin…, memasuki jalan itu memang agak agak seram deh, sebelah kiri hutan galam, sebelah kanannya pohon Kasturi nang ganal ganal batangnya, maka diparak situ pulang banyak Kuburan, lalu ba parmisi ai kami umpat lalu.hingga memasuki wilayah kampung paling ujung Kabupaten Banjar, yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.
Di lokasi inilah kami ma unjun, hingga sore harinya dan hasilnya,

hmmm….memang luar biasa, jika andika seorang paunjunan…pasti lah handak ma unjun jua ka wilayah ini, hehehehe…..

Ayuja dangsanak ai aku handak manyisit dahulu nah…!

Jumat, 20 November 2009

asa pina lawas


Lawas banar kada ma unjun, kayapa juakah lokasi lokasi di paunjunan ..saban kali malihat urang ma arak tantaran, pina asa handak jua am umpat manukui..dimana kirakira urang tu malabuh, tapi lantaran saurang masih kada tapiaan kawa ba juuk ni, bakalah ai dahulu…mahadang kalo pang ada waktu nang pina linggar sadikit…kawa jua saurang bakayukut ma arak sapida motor undarbone nang ada…hehehe..
Mun surang ni kawa hajapang mangira ngira musim ni balum pang lagi iwak ganalan, hehehe….napa mun hujan ja masih sakali sahapa ya klo?

Kawa haja mintu ah…sambil mahadang iwak ganalan, maka kawa jua surang mangutak atik pun saurang nang lawas ditinggalakan..wan jua mohon maaf babanaran wan kawanan barataan nang sudah sudi banar ba ilang atawa ba komentar ka rumah saurang,surang kada tapian tabalasi.

Ayuja buhannya lah aku handak hauran pulang nah ….ampun maaf buhannya lah ….lah
Cabuut…..yuukk…daaaa daaaahh……..

Kamis, 29 Oktober 2009

Prinsip Dasar Listrik Menurut Al-Qur'an

Terlepas dari keyakinan kita, apapun agama dan keyakinan anda, artikel ini memang layak untuk dibaca, karena ternyata ALLAH SWT - Tuhan Y.M.E- sudah memberikan bocoran teknologi kelistrikannya kepada manusia beribu tahun yang lalu.

Berikut artikelnya, selamat membaca dan berpikir....?!?!!!?

"Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak di sentuh api, cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada Cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."(Al-Qur'an surat An Nur : 35)

Sekilas Tentang Listrik

Di abad modern ini, listrik sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya hampir tidak ada teknologi tanpa menggunakan listrik, dengan kata lain listrik sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Di Pusat Pembangkit Listrik, energi primer (seperti minyak, batubara, gas, panas bumi dan lain-lain) di ubah menjadi energi listrik, alat pengubah energi tersebut adalah generator / alternator, generator mengubah energi mekanis (gerak) menjadi energi listrik. Adanya perpindahan energi dalam suatu rangkaian akan membangkitkan medan listrik (elektro magnetik) sehingga timbullah apa yang disebut dengan arus listrik.

Penemu Listrik dan Bola Lampu

Dalam perkembangannya, banyak ilmuwan yang telah menyumbangkan pemikirannya tentang listrik. Namun yang paling dikenal dan paling populer dalam sejarah kelistrikan adalah seorang berkebangsaan Inggris yang bernama Michael Faraday (lahir tahun 1791 M), yang telah banyak menciptakan temuannya serta mengemukakan teori-teori tentang ilmu pengetahuan yang dikenal sampai sekarang. Salah satunya tentang pengaruh elektro magnetik terhadap pembangkitan energi listrik yang disebut dengan Hukum Faraday (ditemukan tahun 1831 M).

Berbicara tentang listrik tidak terlepas dengan bola lampu, berbicara tentang bola lampu tidak terlepas dari seorang ilmuwan yang bernama Thomas Alva Edison (lahir tahun 1847 M) yang telah berhasil menciptakan dan mengembangkan penggunaan listrik sebagai alat penerang. Meskipun Thomas Alva Edison dianggap sebagai penemu bola lampu namun beberapa tahun sebelumnya di Paris, lampu sudah digunakan sebagai alat penerangan. Begitupun jauh sebelum para ilmuwan tersebut berhasil dengan temuannya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW telah menulis tentang Prinsip Dasar Listrik, yaitu dalam Surat An Nur ayat 35.


Listrik Dalam Al-Qur'an Surat An Nur ayat 35

Al-Qur'an bukan hanya berbicara tentang Ibadah, kehidupan ataupun sejarah, ternyata Al-Qur'an juga berbicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi (dalam hal ini listrik) seperti surat An Nur ayat 35, yang artinya: "Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara..."

Analisa ayat: Apabila kita amati sebuah bola lampu yang diletakkan di dinding dalam ruangan yang gelap, maka ketika lampu dinyalakan akan memberikan cahaya/pelita ke seluruh ruangan, bola lampu tersebut seperti sebuah lubang yang bercahaya dan cahayanya tidak tembus ke ruangan lainnya.

Bola lampu ditutupi oleh kaca yang kedap udara yang berguna untuk menimbulkan radiasi pada kumparan yang ada dalam kaca. Efek cahaya itu akan semakin jelas terlihat apabila lampu tersebut ditempatkan semakin tinggi, seperti sebuah bintang yang bercahaya. Menurut penulis ayat ini menuliskan perumpamaan sebuah lampu.

Lanjutan ayat: "...yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak di sentuh api, cahaya diatas cahaya,..."

Hal yang menarik bagi penulis adalah kalimat "...yang tumbuh
tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat..", apabila kita memperhatikan arah mata angin, kalau bukan timur dan barat, bukankah ini berarti utara dan selatan, sedangkan dalam teori kemagnetan utara dan selatan adalah kutub magnet, magnet (elektromagnetik) berguna sebagai pembangkit induksi listrik untuk menghasilkan energi listrik.

Dalam ayat ini kata pohon zaitun seumpama generator dan minyak seumpama arus listrik dimana apabila arus dengan kutub yang berbeda dihubungkan akan menimbulkan percikan ("...minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api...").

Menurut penulis, ayat ini jelas-jelas menulis tentang listrik dan bola lampu, yang disampaikan melalui perumpamaan-perumpamaan, sesuai dengan kelanjutan ayat tersebut "...Allah membimbing kepada Cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Penutup

Tanpa mengesampingkan keilmuwan para penemu dan pencipta listrik dan bola lampu di atas, penulis berpendapat secara teori prinsip dasar listrik dan teori dasar tentang bola lampu telah ditulis dalam Al-Qur'an terlebih dahulu bila dibandingkan dengan temuan-temuan para ilmuwan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan mereka mengambil
ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bahan referensi dalam menciptakan temuan mereka, mengingat Al-Qur'an telah diterjemahkan ke bahasa asing (latin) kira-kira tahun 1135 M, tahun 1647 M Alexander Ross menterjemahkan kedalam bahasa Inggris (menterjemahkan dari bahasa Prancis) dan tahun 1734 oleh George Sale, tahun 1812 terjemahan George Sale di terbitkan di London dalam edisi baru (2 jilid), disebutkan terjemahan George Sale tersebut bersumber dari bahasa Arab.

Apalagi bila di bandingkan dengan tahun ayat ini diturunkan, ayat ini adalah ayat Madaniyah, Rasulullah hijrah tahun 1 H/ tahun 622 M, jauh sebelum para ilmuwan tersebut lahir.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila ada kekhilafan dalam menafsirkan ayat di atas.
sumber: